Portada » Acidos Nucleicos
Diczoonario

Acidos Nucleicos

ADN o ARN :cadenas de nucleotidos unidos entre si por enlaces fosfodiester